• Telefon

    0422 324 14 15
  • Mobil

    0545 201 34 36
  • E-posta

    info@sigortahan.com
Diğer Sigorta Hizmetlerimiz

Diğer Sigorta Hizmetlerimiz

İş Yeri Sigortası

İş yeri sigortası, demirbaş eşyalar, iş yeri binası, cam ve emtia, makine-tesisat vb varlıklarınızı bir paket şeklinde bir araya getirilen, otomatik güvenceler dahilinde, meydana gelebilecek risklere karşılık teminat altına alır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Asansör Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren mali sorumluluk sigortası, bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İnsanlarla daha fazla mesai ilişkisinde bulunan ve görev alanı gereği hizmet sunarken zarar verme riskine açık olan doktor, avukat, mühendis, eczacı, mimar, mali müşavir gibi meslek sahibi kişilerin, mesleki çalışmaları esnasındaki yanlış ya da eksik işlemleri sonucunda oluşabilecek zarar dolayısıyla ödeyecekleri yasal tazminatlar adına koruma sağlayan bir sigorta modelidir.

Seyahat Sigortası

Seyahat sigortası, uluslararası veya yurt içinde seyahat ederken öngörülen zararları karşılayan bir sigorta ürünüdür.